بهبودها

به روزرسانی سیستم جوایز ترتیبی منتشر شد

 
سیستم جوایز جدیدی در بازی با نام جوایز ترتیبی قرار گرفته که می توانید با پیشرفت در آن برنده جوایز مختلفی شامل انواع دسته کارت ها و جعبه ها شوید.
این سیستم به گونه ای طراحی شده که با مصرف طلای زولا می توانید به رده های بالاتر برسید و با رسیدن به مرحله، جایزه ویژه آن را دریافت کنید. جوایز در نظر گرفته شده در این دوره:
  1.  با مصرف 850 طلا >> جعبه تضمینی 7 روزه
  2. با مصرف 3420 طلا >> دسته کارت پلاتینی
  3. با مصرف 9600 طلا << دو جعه دسته کارت
  4. با مصرف 28000 >> دو عدد جعبه تجربه
  5. با مصرف 60000 >> دسته کارت مجوعه مکا
  6. با مصرف 124000 >> مقدار 5000 منابع
  7. با مصرف 265000 >> دو عدد دسته کارت مجموعه ترمیناتور

لازم به ذکر است که برای دریافت این جوایز کمتر از 22 روز فرصت دارید
 
 
aaaaaa