بهبودها

با سلاحی از آینده برنده نبرد شو

 سری جدید ترمیناتور به فروشگاه بازی اضافه شده و از همین حالا می توانید انواع دسته کارت های این سری را خریداری کنید. در طراحی این سری از سری فیلم های ترمیناتور الهام گرفته شده تا حس استفاده از تکنولوژی آینده  در اسلحه های محبوب خود را لمس کنید.
دسته کارت های سری ترمیناتور موجود شده در فروشگاه:
  • دسته کارت تضمینی ترمیناتور

دسته کارت های این سری که به زودی فروشگاه اضافه خواهند شد و یا در پیشنهادهای ویژه در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت:
  • دسته کارت تضمینی متعلقات بالای ترمیناتور
  • دسته کارت تضمینی متعلقات جلوی ترمیناتور
  • دسته کارت تضمینی متعلقات پایین ترمیناتور
  • دسته کارت تضمینی جاسوئیچی ترمیناتور
  • دسته کارت تضمینی پوسته ترمیناتور
  • دسته کارت تضمینی برچسب ترمیناتور
می توانید ویدئوی مربوط به معرفی سری ترمیناتور را از اینجا ببینید.