ویدئوها

فینال مسابقات دور دوم لیگ 98 زولا

فینال مسابقات دور دوم لیگ 98 زولا

مصاحبه اختصاصی با امیرحسین محبوبی | AmiPhanThomاز پلیرهای حرفه و استریمرهای خوب کشور درباره بازی زولا

نگاهی نزدیک به سری جدید ترمیناتور که به بازی اضافه شده است

مراسم رونمایی نقشه تهران در زولا