ویدئوها

با سلاحی از آینده برنده نبرد شو

نگاهی نزدیک به سری جدید ترمیناتور که به بازی اضافه شده است

مراسم رونمایی نقشه تهران در زولا