بهبودها

نقشه بندر برفی هم اکنون در دسترس قرار داد

به مدت محدود می توانید هیجان نبرد با گوله های برفی را تجربه کنید
در 7 مرحله برنده جوایز مختلف شوید
به روزرسانی سیستم جوایز ترتیبی منتشر شد
سری جدید ترمیناتور همین حالا در فروشگاه
با سلاحی از آینده برنده نبرد شو
page-cover