Zula

تفنگ ها

Nova
Nova

Nova

زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
88
ضریب شلیک (b/m):
88
ضریب شلیک (b/m):
88
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
قابلیت حرکت:
78
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
86
سایز کلیپ:
7
سایز کلیپ:
7
سایز کلیپ:
7
سایز کلیپ:
10
سایز کلیپ:
10
سایز کلیپ:
10
سایز کلیپ:
10
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
+ 0

Nova

Nova
UTS15
UTS15

UTS15

زمان تعویض خشاب:
12
زمان تعویض خشاب:
12
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
82
ضریب شلیک (b/m):
82
ضریب شلیک (b/m):
82
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
قابلیت حرکت:
76
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
84
سایز کلیپ:
12
سایز کلیپ:
12
سایز کلیپ:
12
سایز کلیپ:
15
سایز کلیپ:
15
سایز کلیپ:
15
سایز کلیپ:
15
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
+ 0

UTS15

UTS15
Nova
Nova

Nova

زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
88
ضریب شلیک (b/m):
88
ضریب شلیک (b/m):
88
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
قابلیت حرکت:
78
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
86
سایز کلیپ:
7
سایز کلیپ:
7
سایز کلیپ:
7
سایز کلیپ:
10
سایز کلیپ:
10
سایز کلیپ:
10
سایز کلیپ:
10
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
+ 0

Nova

Nova
UTS15
UTS15

UTS15

زمان تعویض خشاب:
12
زمان تعویض خشاب:
12
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
82
ضریب شلیک (b/m):
82
ضریب شلیک (b/m):
82
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
قابلیت حرکت:
76
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
84
سایز کلیپ:
12
سایز کلیپ:
12
سایز کلیپ:
12
سایز کلیپ:
15
سایز کلیپ:
15
سایز کلیپ:
15
سایز کلیپ:
15
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
+ 0

UTS15

UTS15
Nova
Nova

Nova

زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
88
ضریب شلیک (b/m):
88
ضریب شلیک (b/m):
88
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
قابلیت حرکت:
78
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
86
سایز کلیپ:
7
سایز کلیپ:
7
سایز کلیپ:
7
سایز کلیپ:
10
سایز کلیپ:
10
سایز کلیپ:
10
سایز کلیپ:
10
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
+ 0

Nova

Nova
UTS15
UTS15

UTS15

زمان تعویض خشاب:
12
زمان تعویض خشاب:
12
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
82
ضریب شلیک (b/m):
82
ضریب شلیک (b/m):
82
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
قابلیت حرکت:
76
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
84
سایز کلیپ:
12
سایز کلیپ:
12
سایز کلیپ:
12
سایز کلیپ:
15
سایز کلیپ:
15
سایز کلیپ:
15
سایز کلیپ:
15
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
+ 0

UTS15

UTS15
Nova
Nova

Nova

زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
88
ضریب شلیک (b/m):
88
ضریب شلیک (b/m):
88
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
قابلیت حرکت:
78
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
86
سایز کلیپ:
7
سایز کلیپ:
7
سایز کلیپ:
7
سایز کلیپ:
10
سایز کلیپ:
10
سایز کلیپ:
10
سایز کلیپ:
10
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
+ 0

Nova

Nova
UTS15
UTS15

UTS15

زمان تعویض خشاب:
12
زمان تعویض خشاب:
12
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
82
ضریب شلیک (b/m):
82
ضریب شلیک (b/m):
82
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
قابلیت حرکت:
76
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
84
سایز کلیپ:
12
سایز کلیپ:
12
سایز کلیپ:
12
سایز کلیپ:
15
سایز کلیپ:
15
سایز کلیپ:
15
سایز کلیپ:
15
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
+ 0

UTS15

UTS15
Nova
Nova

Nova

زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
88
ضریب شلیک (b/m):
88
ضریب شلیک (b/m):
88
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
قابلیت حرکت:
78
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
86
سایز کلیپ:
7
سایز کلیپ:
7
سایز کلیپ:
7
سایز کلیپ:
10
سایز کلیپ:
10
سایز کلیپ:
10
سایز کلیپ:
10
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
+ 0

Nova

Nova
UTS15
UTS15

UTS15

زمان تعویض خشاب:
12
زمان تعویض خشاب:
12
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
82
ضریب شلیک (b/m):
82
ضریب شلیک (b/m):
82
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
قابلیت حرکت:
76
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
84
سایز کلیپ:
12
سایز کلیپ:
12
سایز کلیپ:
12
سایز کلیپ:
15
سایز کلیپ:
15
سایز کلیپ:
15
سایز کلیپ:
15
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
+ 0

UTS15

UTS15
Nova
Nova

Nova

زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
88
ضریب شلیک (b/m):
88
ضریب شلیک (b/m):
88
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
قابلیت حرکت:
78
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
86
سایز کلیپ:
7
سایز کلیپ:
7
سایز کلیپ:
7
سایز کلیپ:
10
سایز کلیپ:
10
سایز کلیپ:
10
سایز کلیپ:
10
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
+ 0

Nova

Nova
UTS15
UTS15

UTS15

زمان تعویض خشاب:
12
زمان تعویض خشاب:
12
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
82
ضریب شلیک (b/m):
82
ضریب شلیک (b/m):
82
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
قابلیت حرکت:
76
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
84
سایز کلیپ:
12
سایز کلیپ:
12
سایز کلیپ:
12
سایز کلیپ:
15
سایز کلیپ:
15
سایز کلیپ:
15
سایز کلیپ:
15
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
+ 0

UTS15

UTS15
Nova
Nova

Nova

زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
88
ضریب شلیک (b/m):
88
ضریب شلیک (b/m):
88
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
برد موثر:
16
قابلیت حرکت:
78
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
82
قابلیت حرکت:
86
سایز کلیپ:
7
سایز کلیپ:
7
سایز کلیپ:
7
سایز کلیپ:
10
سایز کلیپ:
10
سایز کلیپ:
10
سایز کلیپ:
10
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
بایاس:
65
+ 0

Nova

Nova
UTS15
UTS15

UTS15

زمان تعویض خشاب:
12
زمان تعویض خشاب:
12
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
75
ضریب شلیک (b/m):
82
ضریب شلیک (b/m):
82
ضریب شلیک (b/m):
82
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
قدرت تخریب:
240
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
برد موثر:
30
قابلیت حرکت:
76
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
80
قابلیت حرکت:
84
سایز کلیپ:
12
سایز کلیپ:
12
سایز کلیپ:
12
سایز کلیپ:
15
سایز کلیپ:
15
سایز کلیپ:
15
سایز کلیپ:
15
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
بایاس:
72
+ 0

UTS15

UTS15
Nova
Nova

Nova

زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
11
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
زمان تعویض خشاب:
10
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
80
ضریب شلیک (b/m):
88
ضریب شلیک (b/m):
88
ضریب شلیک (b/m):
88
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
قدرت تخریب:
144
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد:
62
لگد: